Com crear una newsletter?

Les e-Newsletters són, cada vegada més, un factor de suport a l'èxit amb el qual totes les empreses que operen en línia compten per enfrontar-se a la realitat d'un sistema que tendeix a estar saturat d'informació. Això es tradueix en una tendència cap a la fidelització, prioritària per a qui vulgui aconseguir mantenir clients de qualitat.


Què és una e-Newsletter?
Tenint com a suport tecnològic l'e-mail, les e-Newsletters consisteixen, en una traducció literal de l'expressió anglesa, en notícies enviades electrònicament. Aquestes notícies poden consistir, potencialment, en qualsevol cosa que s'hagi de dir. En aquest cas, les e-Newsletters es diferencien de les Newsletters tradicionals pel seu suport, que permet establir diferents formes de distribució, de concepció i d'anàlisi dels resultats. Es tracta, en definitiva, de l'eina de màrqueting online per excel.lència, ja que possibilita el contacte regular amb els subscriptors, potenciant, d'aquesta manera, la seva fidelitat.


Tipus d'e-Newsletters
Com que resulten determinants en la selecció de les opcions pel que fa a la concepció d'una e-Newsletter, anem a considerar tres tipus, atenent al tipus d'organització o empresa que la promou ia la pròpia estructura del que es publica. Com en totes les generalitzacions, es tracta d'establir línies generals, merament orientatives, la finalitat no és altra que la d'aconseguir una major facilitat d'exposició i de comprensió per al lector.

Per què una e-Newsletter?
Les e-Newsletters són, fonamentalment, un instrument de fidelització, ja que permeten un contacte regular amb el públic diana, potenciant d'aquesta manera l'establiment d'una relació-màrqueting relacional-. De manera complementària, es tracta també d'un mitjà barat i ràpid que, a més, permet un seguiment precís i rigorós dels resultats.


E-Newsletter: Execució
Objectius, finalitats i públic diana
El primer pas en la realització d'un projecte d'aquesta naturalesa serà la determinació del per què, el per què i el qui, d'una e-Newsletter. Com en qualsevol estratègia de comunicació, aquestes dades resulten absolutament determinants en la selecció d'un conjunt d'opcions per la configuració de la Newsletter: des del tipus de disseny i fons (layout) fins a la determinació de quina és la millor hora i dia per a la seva enviament. També la classificació per tipus d'entitat / / objectius de la Newsletter, a la qual s'ha fet referència ut supra podrà, eventualment, servir de línia de guia en la definició d'aquests aspectes.

Subscripció a l'e-Newsletter
Definits els pressupostos esmentats, cal (i no necessàriament en aquest ordre) decidir per quins mètodes de captació de subscriptors hem d'optar, així com pels camps a contemplar en el formulari de subscripció. Sobre això parlarem de seguida.

Mètodes de captació de subscriptors
Són quatre els mètodes més utilitzats per fer-ho: el opting-out, el doble opt-in, el opt-in i el recurs a les correus.

Continguts de l'e-Newsletter:

L'encapçalament
El contingut de l'encapçalament és de la major importància, ja que resulta determinant, en la major part dels casos, per a la decisió de l'usuari sobre si obrir o no l'e-mail rebut.

El remitent
A l'espai destinat a la identificació del remitent s'ha d'incloure el nom de la institució que promou l'e-Newsletter, si és possible, s'ha d'també afegir el nom de la persona o de l'equip responsable de la seva edició. La qüestió, en aquest punt, és avaluar quina de les dues opcions és més convenient.

A les e-Newsletters que s'han utilitzat com a model per a aquest estudi, gairebé totes feien referència a un remitent institucional (empresa, organització, col.lectiu ...) i no a un de tipus personal. Per la meva pròpia experiència, puc dir que tendeixo a obrir amb més facilitat un correu electrònic amb remitent personal, si bé considero que l'opció institucional és la més adequada, especialment en aquest context, perquè resulta més aclaridora de la procedència de l'e- newsletter, i evita certes frustracions pel que fa a les expectatives que el seu contingut hauria pogut motivar.

El destinatari
La disjuntiva s'estableix en el punt de si l'e-Newsletter haurà d'estar dirigida expressament al destinatari real que la rep o bé si s'hauria de tractar d'un enviament estàndard. Aquí, la resposta és immediata: ha d'estar personalitzada. Hi ha, a més, aplicacions tecnològiques que automatitzen aquest procés, permetent la identificació individualitzada de cada subscriptor. Amb tot, en solucions més "artesanals", és preferible que el camp "to / per a" vingui en blanc per evitar la visualització de totes les adreces de correu electrònic dels subscriptors. Per a això, el millor és construir una llista de destinataris amb el seu programa de correu electrònic i enviar totes les adreces de la llista situant-la en el camp de destinatari ocult o DCC.

L'assumpte
Una altra alternativa se'ns planteja en aquest punt: escollir entre un enfocament descriptiu i un suggestiu. Per norma, les e-Newsletter amb vocació comercial opten per títols suggestius i les de tipus informatiu, per títols descriptius. Aquesta és la tendència general.

El cos
Es poden consultar molts articles i literatura en general sobre aquest tema. Tots ells vénen a dir aproximadament el mateix que Nicholas Negroponte, cèlebre autor de ficció i filòsof de les noves tecnologies, va reflectir en la següent frase: "la concisió és l'ànima del correu electrònic". Pel que fa al cos dels continguts, en la seva vessant més formal, hi ha dues grans classes a considerar. Les e-Newsletters en format de text i les e-Newsletters en format HTML.

 

Exemples d´estructures de newsletters:

Basic template Newsletter

Basic template Newsletter

 

Postcard template Newsletter

Postcard template Newsletter

 

Columna Izquierda Template Newsletter

EsquerreTemplate Newsletter

 

Columna Derecha Template Newsletter

DretaTemplate Newsletter

 

TourPlantillesVeure PlansCrea un compte!R+D+IEnllaçosLa Guia
CampanyesEstadístiquesAltres ServeisSobreClientseShow 2013 MadridAjuda
DestinatarisPreusTaula comparativaInfraestructuraNotíciesRecursosGlosari